Bent u verzekerd?

Geloof het of niet, in de 4 jaar dat ChauffeurDeluxe bestaat, is er nog nooit schade gereden in de auto van de klant. Dit klinkt wellicht bijzonder, maar voor ons is het de normaalste zaak van de wereld. ChauffeurDeluxe beschikt over chauffeurs van top kwaliteit. Onze chauffeurs moeten eerst 2 geavanceerde rij-examens afleggen, voordat ze bij ons in dienst kunnen treden. Echter zijn we toch afhankelijk van onze mede weggebruikers. Mocht er dus iets gebeuren dan zijn er 2 mogelijkheden:

  • Indien de auto van de klant wordt beschadigd en de auto is niet all-risk verzekerd, dan is de opdrachtgever ten alle tijden aansprakelijk.
  • Indien de auto van de klant wordt beschadigd en de auto is all-risk verzekerd, dan wordt het eigen risico vergoed door ChauffeurDeluxe. Ook wordt de no-claim korting van de aanstaande 6 maanden vergoed en daarbij de toename van de verzekering. 

Privacybeleid

ChauffeurDeluxe, op de website www.chauffeurdeluxe.nl, KVK:86042076, verwerkt persoonsgegevens die door de klant zijn verstrekt, om aan de Algemene Voorwaarden te voldoen en deze aanvullend te bevestigen, om elektronische bestellingen en verzendingen te verwerken en voor de noodzakelijke communicatie gedurende een wettelijk verplichte periode. 

Algemene bepalingen

1. Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG (hierna "Verordening" genoemd)

2. De contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke zijn: e-mail: chauffeurdeluxe@outlook.com, tel: 085-0806310

3. Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

4. Wanneer u reserveert bij ChauffeurDeluxe, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

De bron van persoonsgegevens

1. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens die zijn verkregen met toestemming van de klant en verzameld via het contract voor de aankoop en uitvoering reservering die is gemaakt.;

2. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt enkel de identificatie- en contactgegevens van de klant, die nodig zijn voor de uitvoering van het koopcontract;

3. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor de verzend- en boekhoudkundige doeleinden en voor de noodzakelijke communicatie tussen de contractanten voor de duur die wettelijk vereist is. Persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt en zullen niet worden overgezet naar andere landen.

Doel van de gegevensverwerking

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens van de klant voor de volgende doeleinden:

1. Registratie op de website in overeenstemming met Hoofdstuk 4, Sectie 2 van de AVG;

2. Voor de uitvoering van de reservering die door de klant gemaakt is (naam, adres, e-mail, telefoonnummer);

3. Om wetten en voorschriften na te leven die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen klant en verwerkingsverantwoordelijke;

4. Persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering van het koopcontract. Het contract kan niet worden afgesloten zonder de persoonsgegevens.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke slaat persoonsgegevens op voor de periode die nodig is voor de nakoming van rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen verwerkingsverantwoordelijke en Klant en voor de duur van 3 jaar na het einde van de contractuele relatie;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke moet alle persoonsgegevens verwijderen na het verstrijken van de periode die nodig is voor de opslag van persoonsgegevens.

Ontvangers en verwerkers van persoonsgegevens

Derde partijen die persoonsgegevens van de klant verwerken zijn onderaannemers van de verwerkingsverantwoordelijke. Diensten van deze onderaannemers zijn onmisbaar voor de succesvolle uitvoering van het contract voor de aankoop en verwerking van de reservering tussen verwerkingsverantwoordelijke en klant.

Onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn:

Rechten van de klant

In overeenstemming met de Verordening heeft de Klant recht op:

1. het recht op toegang tot persoonsgegevens;

2. het recht op rectificatie van persoonsgegevens;

3. het recht op wissing van persoonsgegevens;

4. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens;

5. het recht op dataportabiliteit;

6. het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, schriftelijk of via e-mail.

7. het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in geval van vermoedelijke schending van de verordening.

Beveiliging van persoonsgegevens

1. De verwerkingsverantwoordelijke verklaart alle technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van persoonsgegevens;

2. De verwerkingsverantwoordelijke heeft technische voorzorgsmaatregelen getroffen om de opslagruimtes voor gegevens te beveiligen, met name het beveiligen van de toegang tot de computer met een wachtwoord, het gebruik van antivirussoftware en het uitvoeren van regelmatig onderhoud aan de computers.

Slotbepalingen

1. Door een reservering te plaatsen op de website, bevestigt de klant op de hoogte te zijn van alle voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en aanvaardt deze volledig;

2. De verwerkingsverantwoordelijke kan deze regels op elk moment bijwerken. De nieuwe, bijgewerkte versie moet op zijn website worden gepubliceerd.

3. Mocht de klant een kortingscoupon ontvangen dan dient deze binnen 28 dagen verzilverd te worden. Indien de 28 dagen zijn verstrekt is de kortingscoupon niet meer geldig. 

4.  De klant heeft 12 uur voor aanvang van de rit, de mogelijkheid om de reservering kosteloos te annuleren. Mocht de klant zijn/haar reservering binnen 12 uur voor aanvang van de rit willen annuleren, dan is ChauffeurDeluxe gerechtigd om het volledige bedrag te factureren.

5.Indien het om een retour gaat rekenen wij een bedrag van €25 per uur. Wanneer het om een enkele rit gaat, wordt het kilomtertarief gehanteerd.